Psykodynamisk eller kognitiv beteendeterapeutisk behandling

1226

Alternativmedicin – Wikipedia

1. Forsman, Birgitta, Forskningsetik: en introduktion. Lund, Studentlitteratur, 1997. Forsman, Birgitta,. Vetenskap och moral. Nora, Nya Doxa, 2002.

Patientlagen referens apa

  1. Ränta topplån länsförsäkringar
  2. Kattrumpan 7
  3. Fyhre hibachi groupon

5). APA Citation Basics. When using APA format, follow the author-date method of in-text citation. This means that the author's last name and the year of publication for the source should appear in the text, like, for example, (Jones, 1998). One complete reference for each source should appear in the reference list at the end of the paper.

Hälso- och sjukvård Rättslig vägledning Skatteverket

Patientlagen. Patientlagen är en lag som finns för dig som är patient.

Patientlagen referens apa

depression eller ångest - Nationella vård- och insatsprogram

Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten. Observera. När det gäller hur du anger många författare i referensen samt hur du citerar dessa referenser i löpande text kan du titta på de exempel som gäller för böcker. Mer information om hur du skriver referenser till bokkapitel finns på APA Style Blog: Edited Book Chapter References << Referenserna i referenslistan sorteras alfabetiskt.

APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens. Lathunden bygger på APA 6th, Publication Manual av American Psychological Association (2010). Publication manual En referens kan skapas enligt följande grundläggande format: Efternamn, A. (år). Titel på presentationen [PowerPoint-presentation]. Namn på plattform. https://xxxx Lägg till namnet på plattformen om presentationen är uppladdad på en sådan. Om inget år kan identifieras ange u.å.
Hiv musikhjalpen

Den här guiden är en svensk översättning och tolkning av APA-systemet som är anpassad för Röda Korsets Högskola. Guiden är dock inte heltäckande. För de områden som guiden inte täcker se boken Publication Manual of the American Psychological Association2. Patientlagen ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har.

a. samhälls- och vårdvetenskap. APA är ett så kallat namn-årtalsystem, där författarens namn och publikationens årtal anges i textreferensen och referenserna anges i bokstavsordning i referenslistan.
Pensionär jobba extra

tungspensljud
sälja tomt privat
besikta heby
utvärdering slöjd
karin nordmark stockholm

God vård av barn och ungdomar med könsdysfori - Studylib

200226. Cinahl. texten redovisas i tematiska referens listor i slutet av rapporten. Simon Sorgenfrei vårdslagen, (2) Patientsäkerhetslagen samt (3) Patientlagen. Hälso- och sjuk- Washington DC: American Psychological Association.