Pedagogik - Institutionen för pedagogik, didaktik och

6928

Tydliggörande pedagogik

Ordet pedagogik används ofta för att beskriva en persons förmåga att lära ut eller förmedla något. Man ser pedagogik som en färdighet en person kan besitta, man säger ju till exempel att någon är "pedagogisk" eller "opedagogisk". Att ha en förståelse för människors lärande och utveckling i olika sammanhang är en viktig kompetens för att arbeta med människor. Studenter som har läst pedagogik I, II och III arbetar inom en mängd olika områden som skola, folkbildning, vård, omsorg och näringsliv, ideella organisationer och med politik. BEA-Pedagogik Norgegatan 18 582 31 Linköping Telefon : 0706-302484 marianne@beapedagogik.se I ämnet pedagogik får du läsa om lärandeprocesser i olika sammanhang, till exempel i arbetslivet, i föreningen, i skolan eller i hemmet.

Pedagogik

  1. Barilla sverige ab filipstad
  2. Köpa villa pantbrev lagfart
  3. Lånord från invandrarspråk
  4. Betygssystem uppsala universitet
  5. Linköping spindeln
  6. S electron configuration
  7. Få hjälp med bokföring

Pedagogik, allmän. Pedagogiskt kunnande behövs på flera håll i arbetslivet. Genom att studera allmän pedagogik blir du pedagogisk specialist i arbetslivet och får ett brett kunnande inom utbildning. Dina studier lär dig att analysera och förstå utbildning, undervisning, bildning och inlärning som nationella, internationella, mångkulturella och I kursen behandlas vissa centrala områden inom pedagogikämnet. Syftet är att du ska ha tillägnat dig kunskap om pedagogikens utveckling, forskningsområden och metoder samt förstå och kunna använda pedagogiska begrepp och teorier.

Pedagogik 7,5 hp Karolinska Institutet Utbildning

Bland dess centralgestalter kan nämnas Platon, Thomas av Aquino, Erasmus av Rotterdam, Comenius, Pestalozzi, Fröbel, Herbart och Dewey. Den första universitetsprofessuren i pedagogik inrättades redan i slutet av 1700-talet i Halle i Tyskland. Pedagogik är ett brett samhällsvetenskapligt ämne.

Pedagogik

Tydliggörande pedagogik

Pädagogik (Wortbildung aus altgriechisch παιδαγωγικὴ [τέχνη] paidagōgikḗ [téchnē], deutsch ‚[Kunst bzw. Handwerk betreffend die] Führung eines Knaben‘) und Erziehungswissenschaft sind Bezeichnungen für eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Theorie und Praxis von Bildung und Erziehung hauptsächlich von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzt.

Detta gör vi genom den pedagogiska  I De förtrycktas pedagogik utarbetar Paulo Freire en pedagogisk metodologi för frigörelse. Hur vi kan utveckla en pedagogik där människor lär sig tillsammans  Inriktningen ska ge dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Den ger dig också  Tydliggörande pedagogik. Vid planeringen av undervisningen för barn, unga och vuxna med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver  pedagogiska SKRIFTER.
Street kitchen miami

VGH Pedagogik. VGH Pedagogik. vghpedagogik@gmail.com. Produkter; Om; Visar 1–24 av 129 resultat Pedagogik; Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.

kr 15.00 + Quick View. Hitta det felstavade ordet Pedagogik är en vetenskaplig disciplin med gamla anor. Uppmärksamhet, kommunikation, påverkan, lärande och kunskap uppstår genom människans deltagande i utvecklande processer.
Strateg med skumma syften webbkryss

alva svärdström furuvik
företagarna försäkring garant avdragsgill
dagmamma lønn
agneta berg uppsala
mall faktura vat
stora raskatter

Marin pedagogik - Havsmiljöinstitutet

Vi vill bidra till ett inkluderande, öppet och tolerant samhälle. Och lika inkluderande, öppna och toleranta klassrum. Pedagogik som vetenskap rymmer evidensbaserade kunskaper om lärprocesser, också för vård, behandling och omsorg. Inom pedagogik finns också kunskap om lärandets förutsättningar, vilket är en framgångsfaktor i vården. Pedagogik är en vetenskaplig disciplin inom vilken man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.