Kurser BTH Blekinge Tekniska Högskola

7900

Kurser BTH Blekinge Tekniska Högskola

Företagsekonomi är ett akademiskt utbildningsområde som bland annat rör ämnen som ledarskap, ekonomi, redovisning och företagande. Företagsekonomi är ett ämne som det forskas mycket inom och det studeras av många på universitet och högskolor. En kurs i företagsekonomi passar för både stora och små företagare som vill höja sin kunskapsnivå, ekonomer som är ute efter vidareutveckling, marknadsförare eller personer som vill repetera tidigare kunskaper. Olika typer av kurser inom företagsekonomi • Certifierad företagsekonom • Ekonomi för icke ekonomer UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET | INGÅR I LÄRARLYFTET: Välkommen till kurs i företagsekonomi hösten 2021! Kursen ges av företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och vänder sig till dig som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i gymnasieskolan utan att vara ämnesbehörig. Tentamen ges på distans men kan även komma att ges i Lund.

Företagsekonomi lund kurs

  1. Koirien kalevala
  2. Montage manga review

Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning på helfart under ett år och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration. Studievägledning i företagsekonomi. 91 likes. Studievägledningen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Kurser i Företagsekonomi Företagsekonomi kan definieras utifrån flera delområden, såsom finansiering, ekonomistyrning, externredovisning, marknadsföring och organisation. Dessa behandlas alla i grundkurserna i ämnet medan en fördjupad utbildning normalt omfattar ett eller två av dem.

Grundkurs i företagsekonomi Lunds universitet

Av Roland Almqvist m fl. Pris fr.

Företagsekonomi lund kurs

KANDIDATUPPSATS FÖRETAGSEKONOMI - Uppsatser.se

Utbildningen i företagsekonomi förbereder för en mängd olika arbetsuppgifter och roller i både företag, organisationer och förvaltningar. Ämnet ger kunskap om och förståelse för hur företag och andra organisationer fungerar internt och som en del av samhället. De inledande 30 hp utgörs av en bred företagsekonomisk introduktion.

Företagsekonomi innehåller mer än bara siffror - här ryms mer än man kanske tror. Inom företagsekonomi behandlas flera olika ämnen som syftar till att ge kunskap om hur organisationer och individer påverkar samhället och hur de samspelar med varandra. Lund University. Lund University was founded in 1666 and has for a number of years been ranked among the world’s top 100 universities. The University has 47 700 students and 7 500 staff based in Lund, Sweden. Lund University unites tradition with a modern, dynamic, and highly international profile.
Shb aktiekurser

En grundkurs i redovisning handlar oftast om löpande bokföring där du lär dig att ta hand om ditt eget företags årsredovisning eller att arbeta med redovisning i din anställning på ett annat företag. Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I detta ingår att ge perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer. Kursen består av momenten; Moment 1. Företagsekonomi.

1550 P. Gemensamt. Kurser  Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Efter genomgången kurs ska studenten kunna Lund : Studentlitteratur, 272 sidor. FE1462 Metod och uppsatsarbete i företagsekonomi.
Boras tyg

enkla firman seb pris
absolut vodka calories
program order for wedding ceremony
mini mba stockholm
mest sedda julkalender
av music academy

Företagsekonomi GR A, Organisation och ledarskap, 7,5 hp

Du lär dig hur företagen agerar i en modern marknadsekonomi och vilka krav samhället ställer på företagen genom lagar och förordningar. Läs en utbildning i företagsekonomi. Företagsekonomi är ett relativt unikt utbildningsområde för Sverige. Det innefattar en mix av ekonomi, redovisning, organisation, ledarskap och företagande. Denna kombination av ämnen går ofta under namnet business, business management eller business administration i andra länder. Det här lär jag mig Syftet med kursen är att ge dig en allmän översikt över ämnet företagsekonomi.