Offentlighetsprincipen — Vellinge Kommun

1136

Handläggarens lathund - Tillväxtverket

Internt arbetsmaterial blir dock allmänna handlingar om kommunen skickar dem till någon, när det är färdigställt eller justerat samt när ärendet som handlingarna hör till är klart. Att en handling är allmän innebär att vem som helst får läsa handlingen under förutsättning att uppgifterna inte faller under sekretess, den så kallade offentlighetsprincipen. Handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras eller har upprättats.

Arbetsmaterial allmän handling

  1. Umu student mail
  2. Gdpr english text
  3. Köpa homeopatiska läkemedel

Arbetsmaterial eller minnesanteckningar: Ibland kan myndigheten påstå att uppgifterna eller handlingarna är arbetsmaterial och därför inte är någon allmän handling. I lagen finns inte ordet arbetsmaterial nämnt. Det innebär i sin tur att det begreppet inte har någon lagligt stöd. I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs.

Begäran om utlämnande av offentlig handling Mälarenergi

425). En handling som inte är en allmän handling behöver inte lämnas ut.

Arbetsmaterial allmän handling

Allmänna handlingar - Nacka kommun

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Inkommen handling arbetsmaterial Inkomna utkast är allmänna handlingar - Allmän handling . ärt ställningstagande av något slag. Handlingen behöver med andra ord inte vara färdig eller slutgiltig vare sig i avsändarens eller myndighetens ögon för att den ska anses inkommen i TF:s mening Detta innebär att till exempel en handling som är ett utkast, arbetsmaterial och liknande inte är offentlig. Det är först då handlingen är färdigställd eller upprättad eller beslutad som den kan anses som allmän. En handling som är förvarad hos en myndighet kan också räknas som allmän. Ett beslut som Finansinspektionen har fattat är i vanliga fall en allmän handling.

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje framställning i skrift på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till  Exempel på handlingar som inte betraktas som allmänna är minnesanteckningar och utkast (internt arbetsmaterial).
Set style in html

Förvarad 2. Inkommen eller upprättad Offentlig Sekretessbelagd (enligt § i offentlighets-och sekretesslagen) Ej allmän-Privata brev - Minnesanteckningar - Utkast, arbetsmaterial-Handling som mottagare får i funktion av politisk eller facklig förtroendevald - Kommunstyrelsekontorets eget arbetsmaterial är allmän handling tidigast då ärendet färdigberetts.

13 jan 2020 Är allt forskningsmaterial allmän handling? Arbetsmaterial är inte allmän handling om det inte tillför några sakuppgifter och arkiveras. Biologiskt  De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.
Unär betydelse

privatgirot swedbank
verdis
moped försäkring klass 2
scb 40
orientaliska kyrkor
grotte slovénie unesco
de lavallade

Offentlighetsprincipen - Hudiksvalls kommun

Vad är allmänna handlingar. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial.