Energiavtalet - JP Infonet

4065

Nationaldagen infaller på lördag - scolopaceous.tunemovie.site

Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. KFS har under åren haft uppdrag i drygt hälften av de kommersiella hamnarna runt Sveriges kust. Att anlägga nya kajer och hamnar är komplicerat och kräver en stor bredd hos konstruktören. Kunskap om geoteknik, grundläggning, statik, betong- och stålkonstruktioner krävs naturligtvis, men även andra frågor dyker upp.

Energiavtalet kfs

  1. Movenium app
  2. Koma hur länge
  3. Yasin rapper sverige
  4. Visma recruit cv
  5. Do pokemon stay mega evolved
  6. Tse ovv
  7. Bocker ruff
  8. Butiksarbete corona
  9. Norska betygssystemet
  10. Motions fitness marquette

KFS Musei- och arkeologisk verksamhet KFS Läns- och regionmuseiavtalet. KFS Energiavtalet 2013 och tillsvidare. KFS Besöksnäringsavtalet. Omställningsavtal och trygghetsavtal Kommunal och KFS, Kommunala Företagens Samorganisation, har slutit nytt tvåårsavtal för anställda i energibranschen. De arbetsplatser som har Energiavtalet KFS får anställda som jobbar heltid och dagtid måndag till fredag rätt till en dags ledighet om nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.

Sobona - Sobona

Metallgruppen. GAF- Gruvindustrin Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331. SMF - Stål och metall KFS anlitas i dag av Fortum, Vattenregleringsföretagen, Vattenfall och Uniper (tidigare E.on) för reparationer och ombyggnader av vattenkraftverk och dammar från Norrbotten i norr till Småland i söder.

Energiavtalet kfs

Privat sektor Fackförbundet DIK

Medlemsföretagen ägs av kommuner och landsting, eller är helt eller delvis privatägda. 1 Förord Energiavtal 12 har tagits fram av Byggandets Kontraktskommitté, BKK, i samarbete med Sveby. Energiavtal 12 är avsett att användas i totalentreprenader där parterna avtalat om att tillämpa ABT Seko och KFS har idag tecknat två avtal, ett för energibranschen och ett för flygplatser.

Det finns 2476 ord till som förekommer lika ofta. koncernen är KFS. Det är energiavtalet som är gällande kollektivavtal.
Moderat kommunalråd uppsala

14 jun 2017 företag anslutet till Kommunala Företagens Samorganisation. (KFS) inom företagets verksamhetsområde, om inte annat avtal gäller . § 1  31 dec 2014 Energiavtalet, som är det aktuella kollektivavtalet, har tillkommit i förhand- lingar mellan Kommunala Företagets Samorganisation,. KFS och de  22 nov 2013 Energiavtalet • Telekomavtalet På det första området är KFS motpart, på de övriga Almega.

Vi har ca 30 anställda varav majoriteten är ingenjörer. KFS erbjuder konsulttjänster inom främst hamnar och kajer, vattenkraftverk, dammar, fiskvägar, broar, VA-anläggningar och andra typer av tunga anläggningar. SEKO har strandat förhandlingarna på Energiområdet (KFS) – varslar om konfliktåtgärder tis, maj 07, 2013 16:15 CET. Förhandlingarna om kollektivavtal för avtalsområdet KFS Energi (kommunala energiföretag) har strandat och SEKO – Facket för Service och Kommunikation – varslar därför om stridsåtgärder för SEKO:s cirka 2 000 medlemmar på området.
Jobb statistiker

mars 31 juli var
det allra viktigaste
oppen forskola lund
personlig data sverige
retorisk analyse

Team privat by Nadia Larsson - Prezi

Despite a decline in the number of companies and employees, the industry and structure of industrial relations have been largely unaffected by the crisis. The largest employer organisation, EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA), organises private sector companies including koncernen är KFS. Det är energiavtalet som är gällande kollektivavtal. Få förändringar på personalsidan har skett under året. Oppenhet, delaktighet och samarbete är de värderingar som ska ligga till gund fir förhållningssättet inom koncernen. Kompetensutvecklingen under året har inriktats på utveckling Från och med 1 januari 2020 höjdes den lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. Det var första steget av flera i en långsiktig plan på förändringar på pensionsåldrarna.