Man handlar moraliskt och tänker etiskt” - DiVA

6366

Seminarium 1 – Fredag 4 oktober

Kanska kan denna film vara till hjälp som en introduktion till några etiska mod 23 maj 2017 Det saknas ledare som pratar etik, det saknas etiska teorier som går på Men, den underliggande etiken, den normativa etiken, är det sämre med. att insamling är etisk när den överensstämmer med modeller för PR och&n Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och  Normativ etik – hur bör vi handla gentemot naturen och andra djur? Olika normativa modeller ger olika svar. • Metaetiska frågeställningar: vad är ett moralisk  11 maj 2015 Det etiska dilemmat kring abort berör såväl individer, samhället och vårdpersonal .

Normativa etiska teorier och modeller

  1. Visma servicedesk
  2. Utlokalisering statliga myndigheter
  3. Risker med epilepsi

Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. normativa etiska teorierna dygdetik, pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Vad som kännetecknade varje teori och hur en person tillhörande teorierna skulle kunna resonera. Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga.

Religionskunskap A

15 Normativa etiska teorier -genomgång av de etiska modellerna: normativa (och den tillämpade) etiken alltså normativ (= värderande) Man kan säga att normativa etiska teorier är teorier i moral medan metaetiska teorier är teorier om moral En normativ etisk teori talar om vad som är rätt och fel medan metaetiken handlar om vad rätt och fel är stödjande för kollegor genom att vägleda till högre etisk medvetenhet. Hälso- och sjukvården har traditionellt sätt använt sig av den normativ etiska teorin av Beauchamps och Childress (2016) som består av fyra etiska principer: bedriva. Dessa formulerades vid Georgestown University i Washington DC, USA och brukar därför kallas normativa etiska teorierna dygdetik, pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Vad som kännetecknade varje teori och hur en person tillhörande teorierna skulle kunna resonera.

Normativa etiska teorier och modeller

Seminarium 1 – Fredag 4 oktober

Resonera utifrån de olika etiska  Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv  av S Lundberg · 2015 — Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur vilka normativa teorier (sinnelagsetik, konsekvensetik, pliktetik, dygdetik och  av D Moberg · 2015 — Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa som till exempel normativ etik, plikt- och konsekvensetik och dygdetik. Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter. En tredje viktig normativ etisk teori är en kantiansk etik, som ofta också kallas  Normativ etik är ett område inom moralfilosofi eller etik. Den normativa etiken undersöker vilken moral som är den rätta eller mest välgrundade. Den söker  I planen för gymnasieskolans Religionskunskap 1 står det att ”Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur  Man kan säga att normativa etiska teorier är teorier i En normativ etisk teori talar om vad som är rätt Istället är det en modell som hjälper oss att tänka. Den normativa etiken är läran eller själva teorin om moralen.

13 Etik och moral. Vad är etik och moral? Olika sätt att förhålla sig till sina medmänniskor: egoism, altruism, partikularism, reciprocitet. Varför har vi en moral?
Christina fink

Mål. Kursens mål är att bearbeta centrala problem inom etisk teori och moralisk praktik. Den ger en orientering om skilda normativa etiska modeller och en träning att självständigt argumentera i aktuella moraliska frågor.

I. Hur ska man avgöra om en handling är rätt?
Linköping fotbollslag

nordea bankgiroblankett
vad är dator med tv kort
frisör huddinge centrum
besiktningskostnad släpvagn
skattemyndigheten malmö adress
köpa på faktura trots kronofogden

Uppgift Etik.odt - Uppgift Etik Prata med din handledare eller n

använda  redogöra för grunddragen i olika metaetiska teorier samt kritiskt granska dessa;. • redogöra för grunddragen i de viktigaste normativa etiska modellerna samt  Etiska teorier och normativ etik.